Общи условия

Общи условия

1. Лични данни и търговски съобщения

Тази интернет страница се управлява от Хеликон АД. Всяко лице може да разглежда интернет страницата без да е необходима регистрация. За предоставяне на услугите и съобщенията, описани на тази интернет страница е необходима регистрация от страна на потребителите чрез инсталиране на мобилно приложение PromoChip или чрез изпращане на съобщение на кратък номер 1915. При извършване на регистрацията, както и в други случаи, като например: при прекратяване на регистрацията, при загуба или промяна на номера на мобилния телефон, при който потребителят иска да запази регистрацията си, ще му бъдат поискани лични данни – номер на мобилен телефон и предоставения на потребителя персонален идентификационен код.

С извършването на регистрация с изпращането на съобщение на кратък номер 1915 се счита, че потребителят е сключил безсрочен договор с Хеликон АД за участието си в Клуб за промоции и отстъпки „PromoChip” и е дал своето съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Хеликон АД, както и от негови служители, сътрудници, лица, на които Хеликон АД предоставя техническата обработка на данните, както и други организации и лица, производители и търговки вериги, с които Хеликон АД работи, с цел техническа обработка на личните данни на потребителя и предоставяне на търговски съобщения и услуги.

Хеликон АД ще използва личните данни на потребителя по няколко начина:

За да изпраща на потребителя съобщения – нотификации через мобилно приложение, имейли или SMS-и, с които да предоставя на потребителя информация за наличните промоции, за състезания и игри, в които потребителят може да участва. Промоциите могат да бъдат персонални и общи. Потребителят няма право да откаже да получава посочените съобщения по време на срока на договора.

За да създаде персонален профил относно предпочитаните от потребителя продукти и услуги и да информира потребителя относно налични промоции на тези и подобни продукти и услуги.

За вътрешен анализ и проучване с цел да се подобри тази интернет страница, както и услугите и съобщенията, които предоставя на потребителите.

За да предотвратява и разпознава измами и злоупотреби с тази интернет страница, или услуги, които предоставя на потребителите.

За да отговаря на запитвания на потребителите.

Необходимо е потребителят да получава предварително съгласие, преди да предостави лични данни за друго лице (например, за да регистрира приятел, който да получава промоции).

Също така, потребителят трябва да се увери, че всички лични данни, които предоставя, са верни и актуални и да информира Хеликон АД, ако има някаква промяна в тях.

В случай на необходимост е възможно Хеликон АД да разкрие лични данни на потребител, за да защити себе си или трети лица от незаконни дейности, ако разкриването на личните данни е допустимо по закон или законът го изиска. Това се отнася и за лицата, с които Хеликон АД работи и на които е предоставило личните данни.

Ако интернет страницата бъде продадена или реструктурирана, личните данни на потребителя може да бъдат прехвърлени на друга компания, като част от сделката.

С регистрацията в мобилното приложение или чрез изпращането на съобщение на кратък номер 1915 се счита, че потребителят дава съгласие да получава нотификации, имейли и SMS-и за персонални и общи промоции, налични в книжарници Хеликон. Потребителят дава съгласие личните му данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг.

Ако потребителят вече не желае да получава описаните по-горе съобщения и не желае да му бъдат предоставяни описаните услуги, както и ако не желае личните му данни да бъдат използвани от Хеликон АД и другите лица, на които са предоставени за описаните цели, моля да погледне правилата за прекратяване на регистрация и да прекрати регистрацията си.

Ако потребителят има въпроси, моля да се свърже с отдела за обслужване на клиенти на Хеликон АД чрез препратка „контакти” на този сайт.

Съгласно Закона за защита на личните данни всеки потребител има право да знае какви лични данни за него притежава една организация, и за начините, по които използва тези лични данни. Ако потребителят желае да научи с какви лични данни разполага Хеликон АД и за какво се използват те, моля, да се свърже с Хеликон АД чрез препратка „контакти” на този сайт.

Моля потребителят да има предвид, че е възможно да бъде поискана допълнителна идентификация.

1a. Прекратяване на регистрацията

Потребителят има правото по всяко време да прекрати договора си с Хеликон АД (да прекрати регистрацията си), като по този начин прекратява участието си в Клуб за промоции и отстъпки „PromoChip”, респективно няма да получава в бъдеще описаните по-горе съобщения, а Хеликон АД няма да му предоставя описаните услуги.

2. Съдържание на съобщенията

Хеликон АД носи отговорност за съдържанието и валидността на промоциите, имейли, нотификации или SMS-и, за които се изпращат на потребителя, валидни за книжарници Хеликон. Хеликон АД не е задължен да извърша проверки и да потвърждава наличността на съответните продукти при производителите или в търговските вериги, с които работи. Поради това Хеликон АД не отговаря за наличността на съответните продукти при тези производители или търговски вериги. Всичко това е отговорност на съответния производител или търговска верига, която предоставя на Хеликон АД информацията, включена в имейли, нотификации или SMS-и.

3. Връзки

Външни, преки или непреки връзки на тази интернет страница с интернет страници на други доставчици осигуряват единствено връзка със съдържанието на тези страници. Това съдържание не принадлежи на . Тези връзки са разпознаваеми в текста или са изрично обозначени като връзки. Хеликон АД няма никакво влияние върху съдържанието, предоставено на интернет страниците на трети страни, и не приема тази информация за своя заради осигуряването на връзка. Хеликон АД няма влияние върху дизайна и съдържанието на свързаните интернет страници, включително книги за гости, дискусионни форуми или др. Хеликон АД не носи отговорност по никакъв начин за такова съдържание или собствеността на свързаните интернет страници.

4. Авторски права

Съдържанието, предоставено от Хеликон АД на тази интернет страница, е защитено с авторски права. Потребителят е задължен да съблюдава и да не нарушава тези права. Потребителят има право да сваля или временно да съхранява информацията от тази интернет страници на компютър или екран за лични цели. Потребителят може по-нататък да използва или да прави копия (например чрез принтиране) на части от съдържанието изключително за лични, нетърговски цели. Потребителят може да използва информацията единствено за лични цели. Правата на потребителя по този параграф се осигуряват, при условие че потребителят посочва без каквито и да било изменения всички авторски права и други означения в направените копия. Всяка друга употреба на съдържанието (включително, но не ограничено до, копия за търговски цели, копия, предоставени на трети страни, изменения, изменения за лични цели или за целите на трети страни, превод, промени, подредба или други промени) изисква предварителното писмено съгласие на Хеликон АД .

5. Търговска марка

Всяко лого, търговско наименование или продуктово наименование, използвано на тази интернет страница, е търговска марка на Хеликон АД или на съответните притежатели и не може да бъде използвано от трети лица без разрешение от притежателя.

6. Обща информация

Име на компанията: Хеликон АД Адрес: Бургас, пл. „Тройката“4 Тел.: +359 (2) 4604076 или e-mail: office@helikon.bg