Общи условия

PromoChip е програма за лоялните клиенти на книжарници Хеликон, управлявани от Хеликон АД. Предлага промоции и отстъпки за всички участници в нея и се отнася само до физическите обекти на Хеликон АД. Тя не включва интернет страницата Helikon.bg.

В рамките на всеки календарен месец се провеждат кампании, в които 10% отстъпка получават избрани книги. С всяка такава кампания клиентите получават една индивидуална отстъпка от 10% за най-скъпата книга от покупката им, с изключение на промоционалните.

PromoChip за индивидуални отстъпки е активен само за клиенти, които през последните два месеца поне веднъж са го използвали в книжарници Хеликон.

Стоките с отстъпка са означени със стикер. За да получат указаното намаление, клиентите предоставят на касата на книжарница Хеликон своята PromoChip карта или кода от мобилното приложение PromoChip.

Лични данни и търговски съобщения

Тази интернет страница се управлява от Хеликон АД. Всеки потребител може да разглежда интернет страницата без да е необходима регистрация. За предоставяне на услугите и съобщенията, описани на тази интернет страница, е необходима регистрация от страна на потребителите чрез инсталиране на мобилно приложение PromoChip или чрез изпращане на съобщение на кратък номер 1915 на цена 1,20 лв. с ДДС. При извършване на регистрацията, както и в други случаи, като например: при прекратяване на регистрацията, при загуба или промяна на номера на мобилния телефон, при който потребителят иска да запази регистрацията си, ще му бъдат поискани лични данни – номер на мобилен телефон и предоставения на потребителя персонален идентификационен код.

С извършването на регистрация чрез изпращането на съобщение на кратък номер 1915 се счита, че потребителят е сключил безсрочен договор с Хеликон АД за участието си в Клуб за промоции и отстъпки „PromoChip” и е дал своето съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Хеликон АД, както и от негови служители, сътрудници, лица, на които Хеликон АД предоставя техническата обработка на данните, както и други организации и лица, производители и търговски вериги, с които Хеликон АД работи, с цел техническа обработка на личните данни на потребителя и предоставяне на търговски съобщения и услуги.

Хеликон АД ще използва личните данни на потребителя по няколко начина:

– За да изпраща на потребителя съобщения – нотификации чрез мобилно приложение, имейли или SMS-и, с които да предоставя на потребителя информация за наличните промоции, за състезания и игри, в които потребителят може да участва. Промоциите могат да бъдат персонални и общи. Потребителят няма право да откаже да получава посочените съобщения по време на срока на договора.

– За да създаде персонален профил относно предпочитаните от потребителя продукти и услуги и да информира потребителя относно налични промоции на тези и подобни продукти и услуги.

– За вътрешен анализ и проучване с цел да се подобри тази интернет страница, както и услугите и съобщенията, които предоставя на потребителите.

– За да предотвратява и разпознава измами и злоупотреби с тази интернет страница, или услуги, които предоставя на потребителите.

– За да отговаря на запитвания на потребителите.

Необходимо е потребителят да получава предварително съгласие, преди да предостави лични данни за друго лице (например, за да регистрира приятел, който да получава информация за промоции).

Също така, потребителят трябва да се увери, че всички лични данни, които предоставя, са коректни и актуални и да информира Хеликон АД, ако има някаква промяна в тях.

В случай на необходимост, е възможно Хеликон АД да разкрие лични данни на потребител, за да защити себе си или трети лица от незаконни действия, ако разкриването на личните данни е допустимо по закон или законът го изисква. Това се отнася и за лицата, с които Хеликон АД работи и на които е предоставило личните данни.

Ако интернет страницата бъде продадена или реструктурирана, личните данни на потребителя могат да бъдат прехвърлени на друга компания, като част от сделката.

С регистрацията в мобилното приложение или чрез изпращането на съобщение на кратък номер 1915 се счита, че потребителят дава съгласие да получава нотификации, имейли и SMS-и за персонални и общи промоции, налични във физическите книжарници Хеликон. Потребителят дава съгласие личните му данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг.

Ако потребителят вече не желае да получава описаните по-горе съобщения и не желае да му бъдат предоставяни описаните услуги, както и ако не желае личните му данни да бъдат използвани от Хеликон АД и другите лица, на които са предоставени за описаните цели, трябва да се запознае с правилата за прекратяване на регистрация и да прекрати регистрацията си по указания начин.

Ако потребителят има въпроси, трябва да се свърже с отдела за обслужване на клиенти на Хеликон АД чрез препратка „Контакти” на тази интернет страница.

Съгласно Закона за защита на личните данни всеки потребител има право да знае какви лични данни за него притежава една организация, и за начините, по които използва тези лични данни. Ако потребителят желае да научи с какви лични данни разполага Хеликон АД и за какво се използват те, трябва да се свърже с Хеликон АД чрез препратка „Контакти” на тази интернет страница. Потребителят следва да има предвид, че е възможно да бъде поискана допълнителна идентификация.

Прекратяване на регистрацията

Потребителят има право по всяко време да прекрати договора си с Хеликон АД (да прекрати регистрацията си), като по този начин прекратява участието си в Клуб за промоции и отстъпки „PromoChip”, респективно няма да получава в бъдеще описаните по-горе съобщения, а Хеликон АД няма да му предоставя описаните услуги.

Потребителят има възможност по всяко време да изрази писмено възражение личните му данни да бъдат обработвани от ХЕЛИКОН АД. Потребителят може да предяви претенция и да оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани от ХЕЛИКОН АД, като изпрати имейл, свързан с конкретната ситуация, на официалния мейл на Хеликон АД: office@helikon.bg

Съдържание на съобщенията

Хеликон АД носи отговорност за съдържанието и валидността на промоциите, за които се изпращат съобщения на потребителите. Съобщенията съдържат информация относно срок на промоцията; продукти, включени в промоцията; отстъпка.

Авторски права

Съдържанието, предоставено от Хеликон АД на тази интернет страница, е защитено с авторски права. Потребителят е задължен да съблюдава и да не нарушава тези права. Потребителят има право да сваля или временно да съхранява информацията от тази интернет страница на компютър или екран за лични цели. Потребителят може след това да използва или да прави копия (например, чрез принтиране) на части от съдържанието - изключително за лични, нетърговски цели. Потребителят може да използва информацията единствено за лични цели. Правата на потребителя по този параграф се осигуряват при условие че потребителят посочва без каквито и да било изменения всички авторски права и други означения в направените копия. Всяка друга употреба на съдържанието (включително, но не ограничено до, копия за търговски цели, копия, предоставени на трети страни, изменения, изменения за лични цели или за целите на трети страни, превод, промени, подредба или други промени) изисква предварителното писмено съгласие на Хеликон АД.

Търговска марка

Всяко лого, търговско наименование или продуктово наименование, използвано на тази интернет страница, е търговска марка на Хеликон АД или на съответните притежатели и не може да бъде използвано от трети лица без разрешение от притежателя.

Обща информация
Име на компанията: Хеликон АД
Адрес: Бургас, пл. „Тройката“4
Тел.: 02 460 40 80
e-mail: office@helikon.bg