Политика за защита на лични данни

Тази интернет страница се управлява от Хеликон АД. Всеки потребител може да разглежда интернет страницата, без да е необходима регистрация. За предоставяне на услугите и съобщенията, описани на тази интернет страница, е необходима регистрация от страна на потребителите чрез инсталиране на мобилно приложение PromoChip или чрез изпращане на съобщение на кратък номер 1915 на цена 1,20 лв. с ДДС. При извършване на регистрацията, както и в други случаи, като например: при прекратяване на регистрацията, при загуба или промяна на номера на мобилния телефон, при който потребителят иска да запази регистрацията си, ще му бъдат поискани лични данни – номер на мобилен телефон и предоставения на потребителя персонален идентификационен код.

С извършването на регистрация чрез изпращането на съобщение на кратък номер 1915 се счита, че потребителят е сключил безсрочен договор с Хеликон АД за участието си в Клуб за промоции и отстъпки „PromoChip” и е дал своето съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Хеликон АД, както и от негови служители, сътрудници, лица, на които Хеликон АД предоставя техническата обработка на данните, както и други организации и лица, производители и търговски вериги, с които Хеликон АД работи, с цел техническа обработка на личните данни на потребителя и предоставяне на търговски съобщения и услуги.

Хеликон АД ще използва личните данни на потребителя по няколко начина:

– За да изпраща на потребителя съобщения – нотификации чрез мобилно приложение, имейли или SMS-и, с които да предоставя на потребителя информация за наличните промоции, за състезания и игри, в които потребителят може да участва. Промоциите могат да бъдат персонални и общи. Потребителят няма право да откаже да получава посочените съобщения по време на срока на договора.

– За да създаде персонален профил относно предпочитаните от потребителя продукти и услуги и да информира потребителя относно налични промоции на тези и подобни продукти и услуги.

– За вътрешен анализ и проучване с цел да се подобри тази интернет страница, както и услугите и съобщенията, които предоставя на потребителите.

– За да предотвратява и разпознава измами и злоупотреби с тази интернет страница, или услуги, които предоставя на потребителите.

– За да отговаря на запитвания на потребителите.

Необходимо е потребителят да получава предварително съгласие преди да предостави лични данни за друго лице (например, за да регистрира приятел, който да получава информация за промоции).

Също така, потребителят трябва да се увери, че всички лични данни, които предоставя, са коректни и актуални и да информира Хеликон АД, ако има някаква промяна в тях.

В случай на необходимост, е възможно Хеликон АД да разкрие лични данни на потребител, за да защити себе си или трети лица от незаконни действия, ако разкриването на личните данни е допустимо по закон или законът го изиска. Това се отнася и за лицата, с които Хеликон АД работи и на които е предоставило личните данни.

Ако интернет страницата бъде продадена или реструктурирана, личните данни на потребителя може да бъдат прехвърлени на друга компания, като част от сделката.

С регистрацията в мобилното приложение или чрез изпращането на съобщение на кратък номер 1915 се счита, че потребителят дава съгласие да получава нотификации, имейли и SMS-и за персонални и общи промоции, налични в книжарници Хеликон. Потребителят дава съгласие личните му данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг.

Ако потребителят вече не желае да получава описаните по-горе съобщения и не желае да му бъдат предоставяни описаните услуги, както и ако не желае личните му данни да бъдат използвани от Хеликон АД и другите лица, на които са предоставени за описаните цели, трябва да се запознае с правилата за прекратяване на регистрация и да прекрати регистрацията си по указания начин.

Ако потребителят има въпроси, следва да се свърже с отдела за обслужване на клиенти на Хеликон АД чрез препратка „Контакти” на тази интернет страница.

Съгласно Закона за защита на личните данни, всеки потребител има право да знае какви лични данни за него притежава една организация, и за начините, по които използва тези лични данни. Ако потребителят желае да научи с какви лични данни разполага Хеликон АД и за какво се използват те, следва да се свърже с Хеликон АД чрез препратка „Контакти” на тази интернет страница. Потребителят следва да има предвид, че е възможно да бъде поискана допълнителна идентификация.